Anne Stokkebæk
Autoriseret psykolog

Print

Posttraumatisk stresssyndrom, PSTD

I denne artikel (2 sider) kan du læse om posttraumatisk stresssyndrom og om forskellige symptomer herpå. Hvis man oplever begivenheder, som indebar alvorlige skader eller trussel mod egen eller andres liv og lemmer og undertiden død, og derfor stor frygt og hjælpeløshed, kan man udvikle, hvad man kalder for post traumatisk stress syndrom, som forkortes som PTSD. Soldater hjemvendt fra krig, mennesker, der har været udsat for tortur, vold, overfald, røverier, mennesker der har været involveret i trafikulykker og katastrofer og dramatiske dødsforløb, kan udvikle PSTD. PSTD er især kendetegnet ved tre symptomer: 1. Genoplevelse af traumet Man har tilbagevendende genoplevelser af traumet. Genoplevelsen kan være i form af ubehagelige tanker, sanseindtryk eller stærke følelsesmæssige reaktioner, når man tænker på, hører om eller på anden vis konfronteres med traumet eller hændelser, der minder om traumet. Flashbacks er en særlig form for påtrængende genoplevelse af meget konkret og virkelighedstro karakter, hvor man undertiden kortvarrigt kan tro, at begivenheden sker igen. Flashbacks kan både være i vågen tilstand og i mareridt. Med genoplevelsen kan der følge stærke, ubehagelige symptomer som hjertebanken, svimmelhed og åndedrætsbesvær. Genoplevelser af traumet er meget angstprovokerende. Det er yderst ubehageligt, når man ikke kan kontrollere sit bevidsthedsindhold, men føler sig styret og domineret af de invaderende scener, der kan komme i alle mulige situationer. 2. Undgåelse af alt, hvad der minder om traumet På grund af det stærke ubehag overfor traumet, og alt hvad der minder om det, vil man bevidst prøve at undgå at foretage sig ting, som man frygter kan fremprovokere de ubehagelige reaktioner. Undgåelse omfatter både undgåelse af tanker, aktiviteter og stimuli, der minder om og kan forbindes med katastrofen. Man undgår fx at snakke om hændelsen, huske på den, opsøge stedet for hændelsen eller omgås andre involverede. 3. Hyperarousal Hyperarousal kan oversættes med total årvågenhed. Man er på vagt, konstant anspændt, og har meget vanskeligt ved at slappe af. Man bliver forskrækket ved lyde, bevægelser og andre stimuli, og farer let sammen. Man har søvnproblemer, er irritabel og har vredesudbrud samt vanskeligt ved at huske og koncentrere sig om arbejde og andre ting. Andre symptomer på PSTD kan være:
  • En oplevelse af at være adskilt fra andre
  • Man trækker sig fra omgivelserne
  • Tomheds- og håbløshedsfølelse
  • En følelse af fremmedhed
  • Unuanceret følelsesregister. Bl.a. hvor oplevelsen af positive følelser, både overfor andre mennesker, aktiviteter og livet som sådan er stærkt begrænset
  • Manglende fremtidsorientering
  • Social og arbejdsmæssig funktionsforringelse
  • Fjendtlige eller mistroiske tanker, følelser og adfærd
Anne Stokkebæk, april, 2018.

 

Autoriseret psykolog Anne Stokkebæk

Tlf.: 41 59 98 09
E-mail: anne.stokkebaek@gmail.com

Se også min parterapihjemmeside