Anne Stokkebæk
Autoriseret psykolog

Mine bøger

Ved siden af mit arbejde som terapeut skriver jeg psykologibøger. 

Jeg har skrevet:

Korttidsterapi i grupper på dynamisk relationelt grundlag

Bogen handler om dynamisk korttidsgruppeterapi. Den beskriver teorier om individet, gruppen og dens processer og gruppeterapi samt metodeovervejelser og praktiske foranstaltninger omkring dynamisk korttidsgruppeterapi.

 

Psykologi 1, udviklingspsykologi

I bogen følges menneskets udvikling fra fødsel til den sene alderdom ud fra den aldersinddeling, som bruges inden for udviklingspsykologien: Spædbarnsalderen, småbarnsalderen, børnehavealderen osv. helt op til den sene alderdom.
Foruden en gennemgang af disse livsfaser, præsenteres forskellige temaer i et udviklingspsykologisk perspektiv: Fx. tilknytning,  sprog, køn, seksualitet, leg, opdragelse, følelser, empati, identitet, moral og samvittighed m.m.

Psykologi 2, sundhedspsykologi

Bogen handler om forskellige sundhedspsykologiske begreber og problemstillinger:  Sorg og krise, angst, psykiske forsvarsmekanismer, stress, mestring, kroppen psykologisk set, psykosomatik, smerter, psykosociale aspekter ved kronisk sygdom, motivation for forandring af sundhedsvaner, at være pårørende og døden.

Psykologi 1 og Psykologi 2 er begge grundbøger i psykologi til sygeplejestuderende og andre studerende på de mellemlange videregående sundhedsuddannelser.

 
 

Brug gruppen. Psykodynamisk gruppeterapi

Redigeret af jan Nielsen og Per Sørensen.

Bogen er en antologi om psykodynamisk gruppeterapi. 24 forfattere har skrevet om forskellige aspekter af moderne gruppeterapi på psykodynamisk grundlag, der tilsammen tegner et billed af denne.

Bogen indeholder bl.a. kapitler om gruppeterapiens historie, om gruppeprocesser i en terapigruppe, om rammer for psykodynamisk gruppeterapi, om gruppeterapeutens rolle, om almindelige problemer i gruppeterapi, om effektforskning i gruppeterapi.

Jeg har bidraget med et kapitel om dynamisk korttidsgruppeterapi.

Anne Stokkebæk, oktober, 2017.

 

Autoriseret psykolog Anne Stokkebæk

Tlf.: 41 59 98 09
E-mail: anne.stokkebaek@gmail.com

Se også min parterapihjemmeside