Korttidsterapi i grupper – på dynamisk, relationelt grundlag

Bogen handler om psykodynamisk korttidsgruppeterapi, som er en gruppeterapiform, som er kendetegnet dels ved en kort tidsramme, ca. 15 gange, og dels ved at man aktivt og bevidst bruger dynamikken og processerne i terapigruppen i det terapeutiske arbejde.
Bogen beskriver psykologiske teorier om individ og gruppe, metodiske overvejelser samt praktiske foranstaltninger omkring dynamisk korttidsgruppeterapi.